Bläddra

Tankar om giljotinen : klassiska texter mot dödsstraffet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tankar om giljotinen : klassiska texter mot dödsstraffet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Antologin "Tankar om giljotinen" innehåller texter mot dödsstraffet från tre århundraden.
Italienaren Cesare Beccarias "Om brott och straff" utkom 1764. Den gjorde djupt intryck på hans samtida, bland dem Voltaire, Katarina II av Ryssland och Gustaf III av Sverige. Beccarias huvudargument är att i samhällen med de grymmaste straffen begås också de grymmaste brotten.
Om straff och straffanstalter utgavs anonymt år 1840. Författaren var Sveriges kronprins, som 1844 blev kung Oscar I. Inledningen till denna skrift, som inte återutgivits i modern tid, är ett övertygat angrepp på dödsstraffet.
Tankar om giljotinen av Albert Camus publicerades 1957 och finns nu för första gången på svenska. Denna stora essä är en av hans viktiga texter. Den är en skarpsinnig och ursinnig vidräkning med de vanligaste fördomarna om vilka som döms till döden och varför, den ger en skakande skildring av det legala mordets verklighet. Dess psykologiska analyser har förbindelser till hans romaner.
Lars Åke Augustsson, som tidigare skrivit om dödsstraffet i USA, har redigerat boken och skrivit en aktuell inledning: Vem drabbar dödsstraffet?