Bläddra

Tankegångar : sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Tankegångar : sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Lars Bergström analyserar utilitarismens fel och förtjänster, livsåskådningar, relativism, den intellektuella moralen, fri vilja, cykliska preferenser, berättigad tro, kunskapsteoretisk konservatism, slutledningar, Poppers kunskapsteori, Kants maxim, normativ kunskapsteori, tidens gång, och hur man besvarar eviga frågor. Den som har läst Döden, livet och verkligheten kommer att känna igen tonfallet, bredden i ämnesvalet och de alltid självständiga infallsvinklarna.