Bläddra

Tankens kraft : en omarbetning för 2000-talets läsare av Annie Besants klassiska verk “Tankekraft”

Köp här

Tankens kraft : en omarbetning för 2000-talets läsare av Annie Besants klassiska verk “Tankekraft”

Köp här
Det första i en ny serie klassiska teosofiska verk som anpassats till läsare i det tjugonde århundradet.

"I DETTA VERK LIGGER DEN VISDOM SOM LEDER TILL FRID" citat av Annie Besant.

Tanke är inte bara någonting subjektivt i våra huvuden, säger den tidiga teosofen Annie Beant. Tanke är KRAFT - verklig, objektiv kraft, och dessutom har de tankar vi skapar ett eget liv. De har ett slags materiell verklighet som påverkar andra människor på gott och ont. Därav vårt ansvar att välja.
Att lära oss att väl använda tankens kraft är syftet med denna metafysiska klassiker som först utgavs 1903 och nu anpassats till dagens läsare. Ledande nutida teosofer har lagt till praktiska övningar och moderniserat Besants språk för att göra hennes tidlösa sanningar tillgängliga.

Vi lär oss att

öka medvetenheten
utveckla det som är bäst i vår natur
uppnå ett rikare liv
hjälpa andra
göra oss till en positiv kraft i världen

Annie Besant (1847-1933)
kämpade för kvinnors rättigheter i England. översatte Bhagavad Gita, arbetade länge med Gandhi för Indiens självständighet och sponsrade Krishnamurti. Hon var internationell president för Teosofiska Samfundet.

John Algeo
Ph.D. och professor emeritus vid universitetet i Georgia. Han har varit president för Teosofiska Samfundet i USA och internationell vicepresident.

Shirley J. Nicholson
har varit verkställande redaktör för Theosophical Publishing House och ledare för Krotona School of Theosophy i Ojai, Kalifornien.