Bläddra

Tanktransport – farligt gods

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Köp här

Tanktransport – farligt gods

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Köp här
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva, radioaktiva ämnen och föremål. I boken beskrivs innehållet i utbildningen, lagar och föreskrifter samt bakgrund till bestämmelserna på området. Handboken är uppdaterad med de senaste reglerna (t o m 2017) om tanktransporter av farligt gods på väg. Boken är ett komplement till Handbok för vägtransport av farligt gods - styckegodstransporter.