Bläddra

Tanktransport – farligt gods

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier

Tanktransport – farligt gods

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Boken Vägtransport av farligt gods – tanktransport är en handbok som kompletterar Prevents grundbok Vägtransport av farligt gods – styckegodstransport. Handboken vänder sig i första hand till dig som ska genomgå utbildning till förare av tankfordon och som genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva och radioaktiva ämnen och föremål. Här hittar du beskrivningar av innehåll i utbildningen, transporthandlingar, krav på fordon och tankar samt särskilda bestämmelser för klasserna. Det finns även en ämneslista över de ämnen som får transporteras i tank. Upplagan gäller 2021–2022.