Bläddra

Tema Tal A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Tema Tal A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Tema är en serie häften i matematik som möjliggör variation i undervisningen på ett enkelt och lättfattligt sätt. Tema Tal A fokuserar på talförståelse och talens användning. Boken kan användas både i förskoleklass och årskurs 1.