Bläddra

Teologisk etik : en introduktion

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Teologisk etik : en introduktion

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Teologisk etik ger en introduktion i allmän etik, moralfilosofi och aktuella etiska problem i kulturliv och samhällsdebatt. Den ger också en introduktion i teologisk reflektion över etiska frågeställningar. För den som önskar relatera etiken till kristen tro och andra livsåskådningar är det nödvändigt att samtidigt bearbeta filosofiska teorier om moralen.
Ett problem som diskuteras genomgående i boken gäller i vilken utsträckning etiken är bestämd av skilda sociala kontexter och kulturella traditioner.
Teologisk etik är avsedd i första hand som lärobok i etik inom ramen för universitetsstudier i religionsvetenskap och teologi. Den kan också användas vid fortbildningar, fördjupningsstudier och av den som är allmänt intresserad av etiska frågor. Därmed kan den vara av intresse även för den som inte är teolog.