Bläddra

Terror och tystnad : sovjetregimens krig mot den egna befolkningen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Terror och tystnad : sovjetregimens krig mot den egna befolkningen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Miljontals människor svalt ihjäl i Sovjetunionen, omkom i arbetslägren, utsattes för tvångsdeportationer, förföljelser eller fängslades utan rättslig prövning. Den terror som kommunistparti och statsmakt utövade mot den egna befolkningen under mer än tre decennier är en av 1900-talets stora tragedier. Men av vem beordrades den och vilka riktade den sig mot? Och vilka var de bakomliggande orsakerna? Klas-Göran Karlsson tar djupa tag i den ryska historien när han analyserar den sovjetiska terrorn och granskar de faktorer som bidrog till terrorsamhällets uppkomst. Med utgångspunkt från ny forskning förklarar han mekanismerna bakom de kommunistiska illdåden och berättar om dess djupgående verkningar, som ännu idag sätter spår i det ryska samhället. Klas-Göran Karlsson är den första svenska forskare som ger ett helhetsperspektiv på det sovjetkommunistiska terrorsamhällets framväxt.