Bläddra

Texter i poetik – Från Platon till Nietzsche

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Texter i poetik – Från Platon till Nietzsche

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Nästan lika länge som man diktat har man funderat över diktkonsten. Vilken relation finns mellan innehåll och form? Vilket är det bästa uttryckssättet? Vad är diktens väsen? När man idag arbetar med litterära problem är det självklart att referera till den stora tradition av poetiktexter i olika genrer som presenteras i denna bok. Här finns de klassiska texterna av Platon, Aristoteles, Horatius, Longinos, Plotinos, Dante, Boccaccio, Sidney, Boileau, Young, Kant, Schiller, Schlegel, Wordsworth, Almqvist, Poe, Baudelaire, Whitman, Marx, Engels, Rimbaud, Zola, Mallarmé och Nietzsche. Flera av texterna presenteras för första gången i svensk översättning, andra är nyöversatta. Samtliga är försedda med introduktioner och noter.