Bläddra

The costs and benefits of renewable energy in Scotland

Köp här

The costs and benefits of renewable energy in Scotland

Köp här
RAPPORTEN HAR UTGÅTT OCH GÅR INTE ATT KÖPA.

Vindkraft och annan grön el - vad kan vi lära av Skottland?

Redovisar hur en kostnads/nyttoanalys kan tillämpas på utveckling av förnybar energi. Fokus läggs på erfarenheter från Skottland, där kapacitetsökningen av förnybar energi tagit fart under senare år genom en satsning på världsledande mål.
Författarna presenterar ett stort antal rekommendationer för hur hur erfarenheterna från Skottland ska kunna tas tillvara i svensk energipolitik.