Bläddra

The true face of Mozart

Köp här

The true face of Mozart

Köp här
Switzerland, 1978. Swedish artist Torolf Engström spots the anonymous portrait of "a young gentleman" in a gallery. His gut tells him: "That is Mozart!" In order to prove his theory, he will need to convince the most clout-wielding professors and experts, but that is easier said than done. They have their own conceptions regarding Mozart's appearance. "He did not have a squint!" He had blue eyes!" Nevertheless, some people join Engström's cause and thus begins a thrilling academic struggle, two centuries after Mozart's death.

P-G Bergfors, paediatrician and musicologist, is a well-known author and critic in the Swedish musical arena. In recent years he has, in particular, widened our view of Mozart, the man, a recurring theme in several of his books.

I ett galleri i Schweiz, efter många ägarbyten under två århundraden, står det oansenliga porträttet "en ung gentleman" år 1978. Svenske konstnären Torolf Engström känner i magtrakten: "Det är Mozart". Det gäller att övertyga de tyngsta professorerna och experterna för att vinna trovärdighet, men det är lättare sagt än gjort. De har sina uppfattningar om hur Mozart såg ut. "Han skelade inte såsom på bilden! Han hade blå ögon!" Men några ansluter sig till Engström och en spännande akademisk kamp tar vid, tvåhundra år in i Mozarts eftervärld.