Bläddra

Thousands are sailing

Kategorier: Konst Musik Noter, sångtexter och libretton Sångböcker
Köp här

Thousands are sailing

Kategorier: Konst Musik Noter, sångtexter och libretton Sångböcker
Köp här
27 sånger med emigration som tema en samling som i högsta grad är aktuell nu igen, men här rör det sig om emigration från Norden över Atlanten. Boken är genomillustrerad av den fantastiska målaren Malin Skinnar, vilket gör boken till ett verkligt konstverk. I bokens förord skriver upphovsmännen: Sången är gränslös - den uttrycker glädje och sorg, den ger tröst i svåra stunder, den berättar om världsliga och andliga ting och den förmedlar politiska och moraliska budskap. Genom sång har revolutionärer och vanligt folk i alla tider nått ut med sina budskap - öppet eller i det fördolda. Utvandringen till Amerika gav en bra grund till en omfattande och mycket stark visdiktning, sjungna reportage från en svår tid präglad av uppbrott och ovisshet. Att mer än en emigrant aldrig nådde sina drömmars mål på andra sidan Atlanten var ej ovanligt. Under den första rusningen var dödligheten på de uselt utrustade båtarna oerhörd. Då skeppet "Wilhelmina" i september 1846 ankom till New York hade 22 barn och 170 äldre personer dött under resan. Så skriver Knut Brodin i sin bok Emigrantvisor och andra visor från 1938. Knuts text får oss osökt att tänka på alla de flyktingar som i dag färdas i sjöodugliga båtar över haven för att söka trygghet och ny boplats i Europa. Historien upprepar sig och väcker minnen som vill berättas. De traditionella sångerna lever sina egna liv och berättelserna skapas på nytt varje gång de sjungs. Den personliga tolkningen och utsmyckningarna ger liv åt den stomme toner och ord som visan består av. I din hand håller du nu våra tolkningar och vårt urval av emigrantvisor från länderna kring Nordsjön, vilka vi vaskat fram ur den nästan outtömliga källa av guldkornsberättelser som bara väntar på att bli sjungna. Bilderna är målade av folklivsskildraren Malin Skinnar. Alla sångtexter och melodier är insamlade och varsamt bearbetade utifrån originalkällorna av folksångerskan och pedagogen Maria Misgeld. Notbilderna är skapade av folkmusikern och pedagogen Olof Misgeld och den engelska översättningen är gjord av folkmusikern Bridget Marsden. Formgivning och sättning av Bitte Granlund. Tillsammans har vi givit sångerna luft under vingarna och med glädje lämnar vi nu berättelserna i denna bok vidare till dig, att med din unika röst tolka och sjunga visorna tills det är dags för dig att lämna över dem till någon annan. Kanske vill de flyga ända till Amerika