Bläddra

Tid för snabb flexibel inlärning : slutbetänkande SOU 2011:19

Tid för snabb flexibel inlärning : slutbetänkande SOU 2011:19

Köp här
Sfi ska vara ett snabbspår ut i arbetslivet!

Föreslår att Svenska för invandrare (Sfi) ska tidsbegränsas både i början och i slutet, så att en nyanländ invandrare måste börja läsa sfi senast ett år efter första folkbokföringsdagen. Den sammanlagda studietiden får inte överstiga två år. Det ska dock vara möjligt att göra uppehåll under studietiden, men rätten att delta i sfi föreslås upphöra helt efter fyra år.
Föreslår även fler tester och kunskapskontroller. Funktionsnedsättning och andra inlärningssvårigheter ska upptäckas så tidigt som möjligt, så att sfi-sökande kan placeras på rätt studienivå.
För de invandrare som inte klarar sfi-målet max fyra år föreslås en möjlighet att fortsätta på grundvux i två år med försörjningsstöd. Det kan gälla lågutbildade, analfabeter, funktionshindrade eller kvinnor med många barn.
Slutligen föreslås att sfi-lärare ska utbildas för att kunna undervisa grupper med särskilda behov. Nya anpassade och digitala läromedel ska också utvecklas.