Bläddra

Tidigt och sent

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Köp här

Tidigt och sent

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Köp här
Som titeln antyder innehåller Tidigt och sent Karlfeldts Ungdomsdiktning samt poesi som tillkom efter hans sista diktsamling, Hösthorn (1927).

Merparten av dikterna i denna volym har av okänd anledning ej medtagits i de ”samlade dikter” som i olika utgåvor presenterats genom åren, vilket innebär att många av de här presenterade dikterna har förblivit okända.

I avdelningen Tidiga dikter har den ursprungliga stavningen konsekvent bibehållits. Karlfeldts stavningsregler var delvis hans egna och det har därför ansets lämpligt att inte justera eller modernisera stavningen i dessa hans tidigaste alster, vilka företrädelsevis publicerades i olika tidningar.