Bläddra

Tidlösa tankar : dikter inspirerade av Sofokles, Petrarca och Shakespeare

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi

Tidlösa tankar : dikter inspirerade av Sofokles, Petrarca och Shakespeare

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Denna bok handlar om tre stora diktare, som inspirerat Ulf Sundblad till dikter med tydlig anknytning till dessas verk och tankar. SOFOKLES förnyade i antiken det litterära mediet genom att för teatern skildra gestalter med djupare karaktär än vad traditionen ägde. FRANCESCO PETRARCA lyfte den latinska diktkonsten till nya höjder under en mörk medeltid. Hans kristna och kulturella engagemang var outstanding. WILLIAM SHAKESPEARE skapade senare diktform och teaterkonst som utvecklade arvet från antiken och medeltiden men också gav grund för en utveckling genom kommande sekler. Tillsammans bidrar de till TIDLÖSA TANKAR, tolkade i urval av en den moderna tidens poet.