Bläddra

Till dig som är liten och finns inuti

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Till dig som är liten och finns inuti

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken är till dig. Du som är liten och finns inuti. Du som är skadad, förvirrad, övergiven, eller som bara behöver något, någon. Som inte vill vara lika ensam mer.
Här finns tröst, stöd och oensamhet. Och en hel del försök att förklara sånt som är svårt att förstå, sånt som brukar trassla ihop sig till obegriplighet.
Boken vänder sig främst till människor med komplex PTSD eller dissociativa störningar, men delar av boken fungerar också för den som på ett annat sätt har ett inre barn som behöver tas om hand. Kanske kan boken även vara till hjälp för den som lever nära eller jobbar med människor som har små delar inuti.
Ämnen som boken berör: posttraumatiskt stressyndrom, komplex PTSD, dissociation, dissociativa störningar, dissociativ identitetsstörning, DDNOS, splittrad personlighet, inre barn, trauma, traumatisering, läkande, terapi, självhjälp, psykoedukation.

Född 1980. Har gått skrivarlinjen på Glimåkra folkhögskola. Driver en blogg om psykiatri från patientperspektiv. Har egna erfarenheter av dissociation.