Bläddra

Till vilken nytta? : en bok om humanioras möjligheter

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Till vilken nytta? : en bok om humanioras möjligheter

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
När de stora samhällsförändringarna och globala utmaningarna avhandlas står inte humanisterna först på talarlistorna. Ekonomer, teknologer, naturvetare och miljöexperter brukar vara de som sätter dagordningen när det kommer till diskussion om människans framtid och den hållbara utvecklingens gränser. Paradoxalt nog, kan man tycka.