Bläddra

Tillsammans är vi starka

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Tillsammans är vi starka

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Gud skapade människan för gemenskap och kyrkan har som uppdrag att föra människor in i en gemenskap där Jesus är på riktigt och där man känner sig hemma. I många församlingar möts man i hem och i mindre grupper, men det är inte helt enkelt att under lång tid bygga en livskraftig och växande gemenskap. Med sin breda erfarenhet av vad kyrkan är och vad den kan vara, ger Fredric Carlmatz i denna bok konkreta och praktiska råd för hur vi kan bygga hälsosamma hemgrupper. Författaren inspirerar oss att öppna våra hem, göra rum för andra människor och bygga relationer. I den lilla gruppen delar vi livet med varandra och gemenskapen är inkluderande, skapar delaktighet och tillåter sårbarhet. Tillsammans är vi starka betonar behovet av hemgrupper som uppmuntrar till ledarskap och själavinnande och bygger varma gemenskaper där vi tränar lärjungar och betjänar varandra. Boken Tillsammans är vi starka kommer i precis rätt tid med ett klockrent och träffsäkert budskap om den lilla gruppens stora betydelse i den lokala församlingen. Den är teologiskt förankrad och praktisk utformad i syfte att ge läsaren kunskap, inspiration och verktyg för hur man kan arbeta med smågrupper i sin församling. Detta är en viktigt bok för pastorer, ledare och troende att läsa och ta rygg på. Richard Svensson, Verksamhetsledare, Pingst nationellt