Bläddra

Ting i rörelse : om designprocessen

Kategorier: Konst
Köp här

Ting i rörelse : om designprocessen

Kategorier: Konst
Köp här
I denna bok sätts designerns praktik i fokus, där arbetet med industridesignstudenter och mötet och samtalet med tre yrkesverksamma designers - Anna Kraitz, Dan Ihreborn och Mats Theselius - är bokens främsta kunskapskälla. Dessa tre har var och en sin egen unika ingång till arbetet, sitt eget uttryck och arbetssätt. Samtidigt kan de ses som representanter för en yrkestradition och ett yrkeskunnande. De framträder i varsina kapitel där deras berättelser och erfarenheter ljussätts med kunskapsfilosofiska perspektiv.

Författaren vill uppmärksamma den svårfångade kunskapsbildning som sker i det nyskapande arbetet. Det är en rörelse och en kunskap som är infälld i alla de ting som skapas och ges form.

Boken vänder sig till studenter, lärare och praktiker inom design, form­givning och andra skapande och konstnärliga yrken.

Karin Havemose är fil. dr inom yrkeskunnande och teknologi. Hon är verksam som lärare och forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping och hon intresserar sig för människors nyskapande och gräns­överskridande arbete. Hon har tidigare gett ut "Konsten att uppfinna hjulet två gånger: om uppfinnandets teknik och estetik" (2006) och "I ljuset av Andrée: ingenjörskonst, gränser och vetenskapens praktik" (2008).