Bläddra

Tio moderna filosofiska klassiker

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Köp här

Tio moderna filosofiska klassiker

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Köp här
Det här är en bok om böcker. Tio moderna filosofiska klassiker, som på olika sätt påverkat sin samtid och framtid, presenteras på ett enkelt och intresseväckande sätt. Avsikten är inte att skapa en filosofisk kanon utan att tillgängliggöra ett antal betydelsefulla böcker för en bredare publik. Här finner man t.ex. Singers Djurens frigörelse, Boks Att ljuga, Nozicks Anarki, stat och utopi och Rawls En teori om rättvisa.

I tio innehållsrika kapitel ges läsaren en grundlig genomgång och analys av böckernas bärande idéer, reflektioner kring mottagandet och på vilket sätt de påverkat den filosofiska diskursen. Det är fängslande och berikande läsning för den som vill få en överblick över och fördjupa sina kunskaper om modern filosofi. Boken är också användbar som utgångspunkt för lektioner och diskussioner kring moral, etik och politik.

Richard Ohlsson är bibliotekarie på Stagneliusskolan i Kalmar och har tidigare publicerat bland annat ämnesintroduktionen Filosofi från Sokrates till Tännsjö.