Bläddra

Tjänstefel

Kategorier: Juridik
Köp här

Tjänstefel

Kategorier: Juridik
Köp här
I boken ska utredas frågan i vad mån fel i samband med utövande av tjänst kan förenas med straffrättsligt ansvar. Frågan har stor praktisk betydelse men är inte så enkel att besvara. Ett fel kan, men måste inte alltid, föranleda straffansvar.