Bläddra

Torparsystrar

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Historiska romaner Skönlitteratur Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Torparsystrar

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Historiska romaner Skönlitteratur Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Torparsystrar är en historisk roman som bygger på verkliga händelser från historien och min egen släktforskning. Berättelsen följer en syskonskara som föddes under 1800-talets senare hälft i ett torp i Spånga socken. De blir tidigt föräldralösa och måste hitta sätt att försörja. Torparlivet är hårt och de flesta av systrarna flyttar in till Stockholm i hopp om ett bättre liv. Kvinnor hade få rättigheter, ofta bara några få års skolgång och stod under förmyndarskap av sin make eller manlig släkting. De fick heller inte bestämma över sin egen inkomst. Ofrivilliga graviditeter var inte ovanliga och inte heller sjukdomar och barnadöd. Boken vill ge en insikt hur kvinnors situation kunde se ut för drygt ett sekel sedan hur den påverkades av de samhällsförändringar som skedde då. Berättelsen följer syskonen under drygt femtio år både på landsbygden och i Stockholms innerstad.