Bläddra

Traditionell arrangering

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Noter, sångtexter och libretton

Traditionell arrangering

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Noter, sångtexter och libretton
Köp här
Traditionell arrangering är boken för dig som vill tillägna dig en god arrangeringsteknik och samtidigt utveckla ett personligt sätt att skriva. På ett handfast och lättfattligt sätt får du lära dig att skriva olika sorters stämmor: andrastämma, melodisk basstämma, diskantstämma, obligatstämma, imiterande stämma, stämmor i ackordisk sats samt ackompanjerande stämmor. I övningar av friare slag får du sedan använda dessa stämmor efter eget huvud, i personligt utformade arrangemang. Den klingande musiken står i centrum. Värdefulla erfarenheter får du genom att följa författarens uppmaningar att använda ditt inre hörande, att sjunga och spela stämmor i övningarna, och att se till att få dina arrangemang spelade. Roine Jansson är professor i musikteori vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han är också en uppskattad författare av böcker med musikteoretisk inriktning.