Bläddra

Trafikverket ICT. SOU 2010:82

Köp här

Trafikverket ICT. SOU 2010:82

Köp här
Föreslår att den del av Trafikverket ICT:s* verksamhet som gäller att tillhandahålla kapacitet i verkets fiberoptiska kabel (nät och drift inkl. master) samt transportnära ITS-tjänster** överförs till ett affärsdrivande verk. Därmed kan bredbandsstrategin förverkligas snabbare.
*Information and Communications Technology
**Intelligent Transport Systems