Bläddra

Transformation och medvetande

Köp här

Transformation och medvetande

Köp här
Boken visar oss vägen till högre medvetande och ökade insikter. Vi accepteras som de vi är och får vägledning till djupa kosmiska sanningar och till den universella helheten. Denna strålande visdom, fylld av ljus och kärlek, sträcker sig längre än till det rationella tänkandet. Den har sitt ursprung i den del av hjärtat som förbinder oss med helheten. Vi kan här lära oss att finna vår egen helhet, uppleva djupa och sanna relationer till andra människor, och komma till omvälvande insikter om livet. Detta är möjligt när du medvetet säger ja till din egen personliga utveckling.

Christa Faye Burka, författare och grundare av International Academy of Masters, Incorporated, belyser denna andliga utveckling. Hon håller föredrag och ger seminarier över hela världen. Deltagarna får stöd i sin egen personliga utveckling.
Efter sin första bok, Kristaller och medvetande, ger hon här insikter om hur var och en kan bli en egen "kristall" för såväl eget som globalt heland och framåtskridande.