Bläddra

Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper

Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Psykisk hälsa är en förutsättning för en välfungerande integration i ett nytt samhälle. Denna bok med riktlinjer i transkulturell psykiatri är ett bidrag till god psykiatrisk vård i det mångkulturella samhället. Riktlinjerna bygger på vetenskaplig evidens och kliniska erfarenheter. Diagnostik och behandling av nyanlända flyktingar samt posttraumatisk stress har fått särskilt stort utrymme. För flyktingar med erfarenheter av svåra trauman kan en välfungerande vård bidra till att minska konsekvenser av posttraumatisk stress.

Riktlinjerna syftar bland annat till att:
• Bidra till jämlik och god psykiatrisk vård för hela befolkningen.
• Medverka till ökad kunskap om kulturella faktorers betydelse vid psykiatrisk diagnostik samt vård och behandling.
• Bidra till god tillgänglighet av psykiatrisk vård för patienter med en invandrar-, flykting- eller minoritetsbakgrund.
• Motverka all form av diskriminering i psykiatrisk vård.

Boken vänder sig i första hand till personal som arbetar inom vuxenpsykiatrin samt äldrepsykiatrin, men är också tillämplig för vårdpersonal i barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri i primärvården. Den kan med behållning läsas av andra professionella aktörer som möter och intresserar sig för människor ur ett transkulturellt perspektiv.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Transkulturell psykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den artonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

Huvudredaktör för boken är Sofie Bäärnhielm, med.dr, överläkare och enhetschef, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.