Bläddra

Tre blir två! : två nya myndigheter inom utbildningsområdet : delbetänkande SOU 2012:1

Tre blir två! : två nya myndigheter inom utbildningsområdet : delbetänkande SOU 2012:1

Köp här
Regeringen beslutade den 9 juni 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att förbereda och lämna förslag till de åtgärder som behövs för att genomföra en ändamålsenlig och effektiv organisering av de verksamheter som för närvarande bedrivs vid Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) (dir. 2011:52).