Bläddra

Trettiofem röster om covid-19 och kulturen

Kategorier: Konst Konst: allmänt Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Köp här

Trettiofem röster om covid-19 och kulturen

Kategorier: Konst Konst: allmänt Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Köp här

Texterna i denna bok är skrivna just när coronapandemin brutit ut. Då ingen ännu visste, liksom inget vet ännu, hur händelseförloppet skulle utveckla sig eller vilka dess konsekvenser kommer att bli.

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen handlar om pandemin, dess följder och den oro den sprider, om vardagen under de restriktioner den påtvingar oss och, slutligen, om konstens förmåga att både dokumentera och lindra mänskligt lidande. I boken berättas om hur musik, bildkonst och litteratur genom historien tillkommit under svåra kriser och förmått överskrida till synes hopplösa situationer.

I boken medverkar författare och kritiker, poeter och dramatiker, läkare och psykologer, akademiker och kulturutövare. Resultatet är en mosaik av röster. Ett slags språkliga fotografier av ett nu. I trettiofem personliga betraktelser uttrycks oro och rädsla men också hopp under några dramatiska vårmånader 2020.

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen innehåller texter av Sara Arvidsson, Henry Ascher, Karin Brygger, Hans Davidsson, Jesper Eng, Yael Feiler, Olav Fumarola Unsgaard, Pernilla Glaser, Marianne Goldman, Magnus Haglund, Hannah Hallgren, Gunnar D Hansson, Gabriela Jones, Helga Krook, Anton Jansson, David Karlsson, Bengt Kristensson Uggla, Johannes Landgren, Sven-Eric Liedman, Elis Monteverde Burrau, Anna E. Nachman, Johannes Nordholm, Martin Nyström, Shelly Ravid, Mikael van Reis, Astrid von Rosen, Göran Rosenberg, Hans Ingvar Roth, Chris Torch, Lotti Sharif, Erik Tängerstad, David Urwitz, Ari Mikael Zelenko, Leif Zern samt Clara Åhlvik.