Bläddra

Tro : att lita på den Gud som är för dig

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Köp här

Tro : att lita på den Gud som är för dig

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Köp här
I "Tro - att lita på den Gud som är för dig" beskriver pastor Yonggi Cho och dr Wayde Goodall hur du kan:
* Förstå och växa i din tro.
* Vandra med den heliga Ande och se Andens frukt växa fram i ditt liv.
* Vinna seger över misslyckanden och fortsätta att förströsta på Kristus i perioder av missmod.
* Stå i tro för och lita på Guds övernaturliga kraft.
* Ta vara på varje situation så att du kan uträtta stora ting för Guds rike.

För att våra liv ska fungera behöver vi tro - den sorts tro som föder hopp och väljer att lita på Gud i alla situationer. Gud kommer att svara på bön, bota och göra tecken och under när vi dag efter dag vandrar i tro. Du kan lita på Gud som din källa, din trygghet och din säkra grund.

Yonggi Cho, grundare av Yoido Full Gospel Church i Seoul, Korea, undervisar övertygande om principerna för en dynamisk tro på Jesus Kristus, om den fjärde dimensionens andlighet och om vårt beroende av den helige Ande - och med sin undervisning ger han troende hopp i livets alla utmaningar.

Wayde Goodall brinner för att hjälpa kristna att växa i sin tro och förstå de principer och goda vanor som lägger grunden för ett balanserat liv och en dynamisk andlig växt. Wayde är utbildad pastor, terapeut, livscoach och pedagog, och har en unik bakgrund med sina fyrtio års erfarenhet av ledarskap, själavård, coachning, rådgivning, praktisk teologi och strategisk planering och utveckling.