Bläddra

Tron på det fullkomliga livet : tankar kring sektmedlemskap, manipulation och avprogrammering

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna och kvasikristna kulter och sekter Kristna riktningar Religion och tro
Köp här

Tron på det fullkomliga livet : tankar kring sektmedlemskap, manipulation och avprogrammering

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna och kvasikristna kulter och sekter Kristna riktningar Religion och tro
Köp här
Johan Lagerbäck har varit aktiv inom Kristen Vetenskaps-rörelsen under många år och haft stor insyn i scientistkyrkans verksamhet. I denna bok gör han ett försök att förklara scientisternas lära och tänkesätt på ett så överskådligt sätt som möjligt. Samtidigt får läsaren följa en omvälvande frigörelseprocess från den scientistiska sanningskulten. Kristen Vetenskaps Grundare och Upptäckare, Mrs. Eddy, citeras flitigt och hennes verk sätts i jämförelse med den bibliska kristendomen.   Tron på andligt helande genomsyrar den kristen-vetenskapliga läran. Tusentals till synes gåtfulla och omedelbara botanden från kroniska sjukdomar har bevisligen ägt rum inom Kristen Vetenskap. Ur medicinsk synvinkel är sådana spontana helanden helt oförklarliga men de visar också vilken roll tankens kraft kan spela vid rent mentala läkeprocesser.   Föreliggande bok försöker ta Kristen Vetenskaps-rörelsen på största möjliga allvar utan att förlöjliga eller svartmåla densamma. Författaren har haft som målsättning att följa scientismens egna tankegångar för att på så sätt greppa det religiösa budskapet. Istället för att skapa en konflikt mellan Kristen Vetenskap och andra religioner inbjuder Johan Lagerbäcks bok till dialog och samtal mellan personer med olika övertygelser.    En del av Tron på det fullkomliga livet handlar om sekterisk manipulation och behovet av en djupgående avprogrammering för dem som lyckas lämna destruktiva och totalitära rörelser bakom sig. För att kunna överleva flera år av sekterisk tankekontroll på det själsliga planet krävs ofta ett idogt självkännedomsarbete kombinerat med jagstärkande psykoterapi.    Det är i regel svårt att lita på någon utanför sektgemenskapen. Förhoppningsvis kan denna bok bidra till att sekteriska grundstrukturer lättare känns igen, samt att medlemmar i olika sekter hittar den inre kraften och modet att stå upp för deras rätt att tänka och handla fritt.