Bläddra

Trygg äldreomsorg : om respektfulla möten i det dagliga arbetet

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Trygg äldreomsorg : om respektfulla möten i det dagliga arbetet

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
«Det är inte alla förunnat att åldras med god hälsa. Människans sista kapitel i livet kan rymma allt mellan osannolikt lidande och god livskvalitet. Att arbeta inom äldreomsorgen kräver därför största möjliga tålamod, en stor portion förnuft och klokhet samt erfarenhet och intuition. Staffan Bengtsson menar att omsorgen och respekten för människans rättigheter och värdighet står över allt annat. I «Trygg Äldreomsorg» har han samlat sina tankar och erfarenheter vad avser bemötande, etik, moral och kommunikation för en tryggare äldreomsorg. Boken riktar sig i första hand till vårdpersonal inom äldreomsorgen men kan läsas med stor behållning av andra som arbetar med människor. Den innehåller en studiehandledning samt diskussionsfrågor som med fördel kan användas som underlag för enskilda studier såväl som för studier i grupp.» Förlagshuset GOTHIA 2005