Bläddra

Trygghet under omprövning

Köp här

Trygghet under omprövning

Köp här

Behandlar svensk socialpolitik. Under senare år har skarp kritik riktats mot det moderna välfärdssamhället, där bl.a. utformningen av den svenska socialpolitiken har anklagats för att vara ineffektiv och alltför dyr. Illustrerar viktiga områden av den socialpolitik som för närvarande omprövas. Vidare ges en översikt av den historiska bakgrunden och en mer detaljerad beskrivning av nutiden.