Bläddra

Tukan Matematik 3A Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Tukan Matematik 3A Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Tukan Matematik 3A består av fem kapitel där innehåll och begrepp presenteras tillsammans med en samtalsbild och en berättelse. Varje kapitel är sedan indelat i moment som inleds med gemensamma övningar där eleverna får möjlighet att bygga upp sin förståelse genom diskussioner och övningar. Därefter följer enskild träning för att befästa kunskapen och öva färdigheter. Kapitlet avslutas med problemlösning och ett spel.Grundbok 3A inleds med talen upp till 1000 följt av addition och subtraktion i talområdet. Eleverna får möta multiplikation med tabellerna 6-9 och därefter division utifrån kopplingen till multiplikation. Det avslutande kapitlet i boken tar upp vikt och volym samt digital tid.