Bläddra

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6 är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i svenska utifrån Lgr22 och betygskriterierna för betyget E. Häftet fungerar som ett förberedande kartläggningsmaterial inför vårens nationella prov i svenska i åk 6. Resultatet ger lärare och elev god kännedom om vilka kunskaper eleven har i svenskämnet. Det ger också goda riktlinjer för vad eleven bör träna mer på för att uppnå betygskriterierna vid eventuella kunskapsluckor.

Uppgifterna i Tummen upp! Svenska som andraspråk är indelade efter färdigheterna Läsa, Skriva och Tala, lyssna, samtala. Längst ner på sidan efter varje uppgift anges betygskriterierna som uppgiften speglar och längst bak i häftet finns en matris som ger en samlad översikt av betygskriterierna i Lgr22.

Tummen upp! kan med fördel också användas som underlag för utvecklingssamtal och elevernas individuella utvecklingsplaner.

Fria hämtningsbara filer som komplement finns på liber.se: bedömningsstöd, facit och dikteringsmeningar.