Bläddra

Turingmänniskan: Dialoger 87-88, 2011

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Turingmänniskan: Dialoger 87-88, 2011

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här
År 1951 ställde matematikern Alan Turing frågan "Kan en maskin tänka?" Hans fråga inspirerade 1972 till att formulera idén om informationssamhället. När idéns förverkligande i samtiden utvärderades i en studie 1985 användes termen funktionell autism för att beskriva formaliseringen av arbets- och samhällsliv som kraftigt reducerade ­människans möjligheter att agera utifrån eget omdöme. Studien fokuserade på ­kunskapsteori och pekade på nödvändigheten av balans mellan teknologi, filosofi, historia och litteratur när vetenskap och teknik utvecklas.

År 1985/86 inrättades Dialogseminariet och tidskriften Dialoger för att konfrontera de bärande idéerna kring informationssamhället.

Med detta temanummer, som också blir det sista av tidskriften Dialoger, firar tidskriften 25-årsjubileum.