Bläddra

Tvångsvård av missbrukare – en lagkommentar

Kategorier: Juridik
Köp här

Tvångsvård av missbrukare – en lagkommentar

Kategorier: Juridik
Köp här
Med stöd av LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, kan personer som missbrukar exempelvis alkohol och narkotika bli föremål för vård utan eget samtycke. Att bereda någon tvångsvård är ett ingrepp i den enskildes frihet och integritet. Tvånget ställer stora krav på dem som arbetar LVM-ärenden för att handläggningen ska vara rättssäker. JP Infonet Förlag ger nu ut en lagkommentar till LVM. Boken är en hjälp för dig som arbetar som handläggare inom socialtjänsten, men även för andra som har intresse av lagstiftningen. Du får hjälp och vägledning när det gäller hur LVM ska tillämpas. - Detaljerade hänvisningar till lagens förarbeten. - Kommentarer till flera avgöranden av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. - Hänvisningar till ett antal beslut av Justitiekanslern (JK) och Justitieombudsmannen (JO). Författaren till lagkommentaren, Carl-Gustaf Tryblom, är byråchef hos Justitieombudsmannen och arbetar med ärenden som rör socialtjänsten. Han har domarutbildning i Göta hovrätt där han också varit assessor.