Bläddra

Tvistlösning genom skiljeförfarande

Kategorier: Juridik
Köp här

Tvistlösning genom skiljeförfarande

Kategorier: Juridik
Köp här
Civilrättsliga tvister som parterna inte löser själva avgörs normalt i domstol. Skiljeförfarande är ett alternativt sätt att avgöra en sådan tvist. Fördelarna med ett skiljeförfarande framför en rättegång brukar sägas vara att det går snabbare, att parterna själva kan välja vem som ska avgöra tvisten och att skiljeförfarandet inte är offentligt. Lagreglerna finns i lagen om skiljeförfarande.I Tvistlösning genom skiljeförfarande görs en systematisk genomgång av lagen om skiljeförfarande och övriga bestämmelser som har betydelse för svenska och internationella skiljeförfaranden. Meningen är att boken ska kunna användas både som en introduktion till skiljedomsrätten och som en handledning till lagen om skiljeförfarande. Boken inleds med en beskrivning av hur ett skiljeförfarande går till i praktiken. Fördelar och nackdelar med ett skiljeförfarande jämfört med en rättegång diskuteras. Inledningsvis redovisas också lagens uppbyggnad och bakomliggande principer.Denna upplaga är reviderad med hänsyn till ändrad lagstiftning på närliggande områden som t.ex. reformen En modernare rättegång. Vidare behandlas ny praxis från Högsta domstolen som på vissa punkter medfört en klar förändring i rättstillämpningen. Tvistlösning genom skiljeförfarande vänder sig till såväl jurister som studenter och andra som vill ha kunskap om den svenska skiljedomslagstiftningen. Som bilagor ingår bl.a. lagtexten till lagen om skiljeförfarande, den officiella engelska översättningen samt kommenterade exempel på skiljeklausuler.