Bläddra

Tysk dikt i svensk dräkt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi Poesiantologier
Köp här

Tysk dikt i svensk dräkt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi Poesiantologier
Köp här
Förlaget Natur och Kultur publicerade vid mitten av 1950-talet en lärobok med en översikt över den tyska lyrikens utveckling under de gångna ca 200 åren, Deutsche Dichtungen med fyllig kommentar på tyska. Jag använde boken i min tyskundervisning på St. Petri läroverk i Malmö 1960 och fann den väl lämpad för uppgiften. Den förutsatte dock en viss nivå på tyskkunskaperna hos eleverna.Idag är situationen en helt annan! För en sådan presentation krävs en annan sorts lärobok. Här är nu ett försök att göra det tyska poetiska arvet tillgängligt genom en översättning till svenska av alla dikterna. Dessa översättningar ansluter sig nära till originalet och har till syfte att ge en föreställning om innehållet i resp. tysk dikt, inte att konkurrera med de tyska diktarna!Stort tack till prof. em. Helmut Müssener för sakkunnig granskning av min översättning!Goethe lär ha sagt, att när man läser en översättning av en dikt, längtar man efter originalet! Det är min förhoppning att många läsare via översättningen skall finna vägen till det tyska originalet!Bjärred den 6 december 2015Gottfried Grunewald