Bläddra

U137 – Vi som höll gränsen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Självbiografi: historia, politik och försvar

U137 – Vi som höll gränsen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Självbiografi: historia, politik och försvar
Beslutsamhet, engagemang och improvisationsförmåga parades med osäkerhet, tvivel och rädsla när Sverige byggde upp sin styrka för att kunna bestämma villkoren för att släppa U137. Marinen, det vill säga Flottan och Kustartilleriet, spelade svenska huvudroller i dramat. I den här boken speglas kustartilleristernas intryck genom 39 personliga vittnesmål från några av dem som tillhörde Kustartilleriets snabbt igångsatta förband, som tillsammans med Flottan och övriga delar av Försvarsmakten, liksom civila myndigheter, skulle följa statsministerns order till Överbefälhavaren: “Håll gränsen”. Boken inleds med en analys av Mikael Holmström, säkerhetspolitisk journalist på Dagens Nyheter, och avslutas med vad vi vet idag om U137:s uppdrag och det sovjetiska agerandet under händelsen.