Bläddra

UFB 2 vt – vårutgåva (SOS), Skolans författningar 2006 : SOS (Skollag och skolförordning)

Köp här

UFB 2 vt – vårutgåva (SOS), Skolans författningar 2006 : SOS (Skollag och skolförordning)

Köp här

Denna bok är en heltäckande författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även reglerna för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Kantrubriker och utförliga sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två ggr/år. Mjukbandsversionen, SOS, utkommer i fabruari/mars.Nytt i årets upplaga är bland annat förordningen om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning och förordningen om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd. Ändringar har gjorts i flera författningar, däribland förordningen om skolskjutsning, gymnasieförordningen och vuxenutbildningsförordningen. Två nya föreskrifter från Skolverket har inkluderats, dels om ansökan om riksrekryterande gymnasieutbildning och dels om lokalt inrättad påbyggnadsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.