Bläddra

UFB 4k. Kommunala avtal 2009/2010

Köp här

UFB 4k. Kommunala avtal 2009/2010

Köp här
Innehåller ändringar i Allmänna bestämmelser (AB), främst ändrade sjuklöneregler. Ny kommentartext till AB utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, som överensstämmer med AB 2008-06-01, som är uppdaterad 2008-09-29. Ändringar dels i de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL och TFA-KL, dels i de separata försäkringsvillkoren för AGS-KL och TFA-KL. Nya traktamenstbelopp för 2009 för såväl inrikes som utrikes tjänsteresor.