Bläddra

Under ytan : en antologi om designforskning

Kategorier: Konst
Köp här

Under ytan : en antologi om designforskning

Kategorier: Konst
Köp här
en här boken vänder sig till dem som är intresserade av att veta mer om forskning inom design. Det gäller såväl forskare från olika discipliner och praktiker inom området, som lärare och elever på designskolor. Hur skapar man en teoretisk grund för en definition av designkunskap? Hur skapas kvinnliga och manliga positioner i designprocesser? Hur fångar man upp människors önskningar och behov i samband med produktutveckling och är tingen medskapare av våra identiteter? Hur förhåller sig innovation, design och teknik till varandra? På vilka sätt kan design och designtänkande användas för att skapa en förändring av stora och komplexa system, som städer och energisystem? Är en satsning på design lönsam för ett företag? Vad kan designen hämta i mötet med konsten? Detta är några av de frågor som diskuteras i den här boken, som innehåller 23 bidrag från bland andra interaktionsdesigner, industridesigner, ingenjörer, arkitekter, ekonomer och filosofer, uppdelade i sju illustrerade avsnitt. Varje avsnitt innehåller tre till fyra texter inom sitt område och inleds med en introduktion som sätter in texterna i sitt sammanhang.