Bläddra

Uniformella förhandlingar : hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636 – 2008

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Uniformella förhandlingar : hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636 – 2008

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Åtskilliga postiljoner, brevbärare, postexpeditörer och postkassörer har burit Postens kläder och igenkännings tecken sedan 1600-talet. Kanske är vi mest förtrogna med högmodernitetens manliga statstjänsteman i mörk blå uniform med förgyllda knappar. Med byråkratiska och disciplinära strategier har Postverket format och omformat klädedräkten i syfte att skapa lojala och dugliga medarbetare. Uniformen har gjort bäraren stolt över tjänsten i staten. Samtidigt har tjänstetecken och gradbeteckningar konstruerat hierarkier med en särskilt markerad gräns mellan manligheter på överordnad och underordnad nivå. Men maktutövningen har inte varit möjlig utan motstånd och kritik. Det hör till uniformens karaktär att den konkurrerar med bärarens identitet.

Uniformella förhandlingar handlar också om dagens postkläder funktionella och sportiga eller strikta och säljande. Boken synliggör skillnader och likheter mellan olika tider. Analysen av förhandlingarna mellan makt och människa är bokens kärna.

Marianne Larsson är etnolog. Uniformella förhandlingar är hennes doktorsavhandling.
Som doktorand har hon varit knuten till Nordiska museets forskarskola.