Bläddra

Uppbörd av böter. Ds 2015:5

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Uppbörd av böter. Ds 2015:5

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Föreslår en lag om register över uppbörd av böter. Syftet med den nya lagen är att skapa en mer samlad och ändamålsenlig reglering av den personuppgiftsbehandling som behövs för Polismyndighetens verksamhet med uppbörd av böter samtidigt som skyddet för den enskildes personliga integritet stärks. Lagen innebär att Polismyndigheten får behandla personuppgifter för att verkställa böter på grund av föreläggande av ordningsbot, strafföreläggande eller dom eller slutligt beslut av allmän domstol. För uppgifter i ett uppbördsregister enligt lagen föreslås sekretess gälla.

Innehåller också bedömningen att behandling av personuppgifter i samband med att förelägganden av ordningsbot och tullåklagares strafförelägganden utfärdas bör ske med stöd av den författning om personuppgiftsbehandling som gäller för respektive myndighets brottsbekämpande verksamhet.