Bläddra

Uppföljning av signalspaningslagen. SOU 2011:13

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Uppföljning av signalspaningslagen. SOU 2011:13

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ändring i FRA-lagen går inte att tillämpa!

Den kritiserade FRA-lagen ändrades 2009 genom bl.a. tillkomsten av en skyldighet att underrätta enskilda personer om huruvida de utsatts för signalspaning. Det har visat sig att den nya regeln är verkningslös, eftersom Försvarets radioanstalt (FRA) måste rätta sig efter långgående sekretessbestämmelser i dessa fall.
Konstaterar att det i stället är Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) som får ta ansvaret för rättssäkerheten när det gäller signalspaning. Denna myndighet ska kontrollera att FRA följer lagen.
Det är också till Siun som den enskilde kan vända sig om han misstänker att avlyssnats.