Bläddra

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. SOU 2015:78. : Delbetänkande från Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. SOU 2015:78. : Delbetänkande från Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här
Analyserar hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämnar förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas.

Utredningen föreslår bl.a. annat att upphandlande myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling ska utföras med skäliga anställningsvillkor. Förslaget innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling.