Bläddra

Upphovsrättens avtal : regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal

Köp här

Upphovsrättens avtal : regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal

Köp här
Här behandlas grundfrågorna vid överlåtelse och upplåtelse, samt upplåtelse av upphovsrätt och närstående rättigheter. Fokusering sker på kontraktuell uppdelning av rättsförvärv, vidareöverlåtelse, hantering av ideell rätt i avtal, jämknings-, ändrings- och tolkningsmöjligheter, kollektivisering av avtalsmarknaden, standardavtal och enskilda avtal. Dessutom uppmärksammas databaser, kabeldistribution och sanktioner.