Bläddra

Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, D

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, D

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Genom känslorna tänker vi världen, genom dem får vi kraft att handla. Men känslorna är inga blinda drifter; de är åtkomliga för reflektion och kan förändras med erfarenheten. Känslor är inte fenomen som ovillkorligen skall bemästras, utan de ingår i det rationella ställningstagandet. Hos de fyra tänkare Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu som behandlas i denna spännande idéhistoriska bok sätts inte begär och känslor i motsättning till rationalitet, utan de ingår som en beståndsdel i den praktiska rationaliteten.