Bläddra

Uppsatsarbete – En kreativ process

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Uppsatsarbete – En kreativ process

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I en vetenskaplig uppsats tar nya idéer form och ny kunskap formuleras. De studerande ställs inför många frågor när deras uppsatsskrivande börjar. Finns det en vetenskaplig stil? Hur kan man som skribent hålla sig till de normer som forskarvärlden föreskriver och samtidigt tillgodose läsarens behov av ett klart och lättfattligt språk? Denna lärobok innehåller en grundlig genomgång av vad vetenskapligt skrivande kan innebära.

I boken presenteras en standardmodell för vetenskapligt skrivande:

  • innehåll och disposition
  • teori och tidigare forskning
  • problemformulering och syfte
  • material- och metodval
  • resultat och tolkning
  • diskussion och slutsatser
  • käll- och litteraturförteckning

Författaren ser uppsatsarbetet som en kreativ process. Skrivarglädjen ska bära fram uppsatsen, men även vikten av en kontinuerlig arbetsinsats betonas. I det rika avsnittet om språklig utformning ges många konkreta skrivråd och tips på hjälpmedel. Boken berör även uppsatsens seminariebehandling samt opponentens och handledarens roller.

Boken vänder sig till universitetsstuderande inom samhällskunskap och humaniora, i första hand till studerande inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap.