Bläddra

Upptäcktsresor i Amerika

Kategorier: Amerikas historia Geografi Geografiska upptäckter och utforskningar Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi
Köp här

Upptäcktsresor i Amerika

Kategorier: Amerikas historia Geografi Geografiska upptäckter och utforskningar Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi
Köp här
För första gången finns på svenska en utförlig framställning om Upptäcktsresor i Amerika. Den följer utvecklingen kronologiskt. Ett avsnitt om Pionjärerna inleder. Geografiskt görs sedan en uppdelning mellan Syd- och Centralamerika respektive Nordamerika. (Numera räknas Sydamerika och Nordamerika som varsin världsdel). Under Nordamerika redovisas även sökandet efter Nordvästpassagen. När det gäller urvalet har principen varit att ta med de personer som gjorde de viktigaste insatserna. Det blir ändå ett stort antal. De geografiska nyheterna kompletteras med biografiska upplysningar om upptäckarna.Boken följer den spännande historien om hur man undan för undan ökar kunskaperna om Nya världen. De tidiga upptäckarna conquistadorerna kan kritiseras för sin girighet och grymhet. Samtidigt måste man beundra deras mod och energi. Det fanns många faror och svårigheter: tropiska sjukdomar, ogenomträngliga djungler, farliga ormar samt kannibaler. Många drabbades av en för tidig död.Denna unika faktabok kan också användas som uppslagsbok. Det underlättas av ett personregister.ROLF H. LINDHOLM är jur. dr i internationell rätt och f.d. minister i UD. Han har tidigare utgivit:Upptäcktsresor i Asien (2007 www.books-on-demand.com)Upptäcktsresor i Afrika (2007 www.books-on-demand.com)Huvudlinjer i Dag Hammarskjölds Vägmärken (2006 www.books-on-demand.com), Historiska platser: En resa genom Sverige (2003 www.books-on-demand.com), Sverige under kalla kriget (2000 www.santerus.se)samt Sveriges neutralitet (1987 slutsåld).rolf lindholm rolf h rolf h lindholm